Festivalul-Concurs de Muzică Folk “Ziua de Mâine”, Alba Iulia 2011

Cea de a 7-a ediţie a Festivalului-Concurs de Muzică Folk „Ziua de Mâine” va avea loc la Alba Iulia în perioada 11 -13 noiembrie 2011, după cum urmează:

 • 11 noiembrie 2011, ora 16.00 – prima zi de concurs;
 • 12 noiembrie 2011, ora 16.00 – a doua zi de concurs;
 • 13 noiembrie 2011, ora 19.00 – Gala Laureaţilor.

Concurenţii trebuie să prezinte două piese compoziţii proprii sau în primă audiţie. Versurile pot aparţine liricii universale sau naţionale, pot fi versuri proprii sau populare. Juriul va selecta un număr de 10 concurenţi (interpreţi, grupuri folk) care vor participa la  concurs. În cazuri excepţionale organizatorul îşi rezervă dreptul de a mări sau micşora numărul de participanţi la concurs conform cu ierarhia rezultată din etapa de preselecţie.

Evenimentul este organizat de către Consiliul Judeţean Alba, deţinătorul mărcii înregistrate. Concursul se va desfăşura la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, iar Gala laureaţilor va avea loc la Casade Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

Condiţii de înscriere

Se pot înscrie la concurs, în calitate de interpreţi, duete, grupuri folk, cei care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Vârsta maximă a concurenţilor este de 35 ani, excepţie fac grupurile, unde doar unul din  membri poate depăşi vârsta de 35 de ani;
 • nu au obţinut la nici o ediţie anterioară a Festivalului concurs de muzică folk „Ziua de Mâine” premiul I;

Materialele transmise în vederea preselecţiei  constituie dosarul de înscriere şi nu sunt returnabile indiferent de admiterea lor în etapa finală. Piesele admise în concurs, cât şi  înregistrările video/audio din timpul concursului vor fi supuse unor contracte de editare şi cesionare neexclusivă de către organizator, în vederea producerii unui CD (material cu caracter strict promoţional).

Etapa de preselecţie

Înscrierea se face pe baza Formularului de înscriere cu toate datele completate, însoţit de CV, copia cărţii de identitate şi de două piese în format MP3 trimise la Consiliul Judeţean Alba prin e-mail la adresa: folkalba@gmail.com sau prin poştă la adresa: Consiliul judeţean Alba, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.1, 510118, Alba Iulia, jud. Alba cel mai târziu până la data de 01.11.2011, data de primire la Consiliul judeţean Alba.

După etapa de preselecţie, organizatorii vor anunţa concurenţii rămaşi în concurs, cel mai târziu până la data de 08.11.2011.

Notă: Neîndeplinirea sau îndeplinirea incompletă a cerinţelor prezentate în capitolul Etapa de preselecţie dă dreptul organizatorilor de a refuza înscrierea

Desfăşurarea concursului

Festivalul – concurs de muzică folk „Ziua de Mâine” se va desfăşura în perioada de 11-13 noiembrie 2011, sub formă de spectacol.  Condiţiile de prezentare la această fază sunt următoarele:

 • interpreţii (grupurile) folk vor interpreta în concurs cele două piese transmise pentru preselecţie. Piesele vor fi interpretate LIVE;
 • durata fiecărei piese nu trebuie să depăşească 5 minute;
 • toate costurile legate de orchestraţii cad în sarcina concurenţilor;
 • ordinea intrării în concurs este hotărâtă de organizator şi nu poate fi supusă contestării.

Juriul festivalului

Din juriu fac parte cantautori, reprezentanţi desemnaţi de partenerii media, realizatori radio-tv, ziarişti din presa muzicală, în proporţia stabilită de organizator. Notarea pieselor se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special, imediat după interpretarea piesei în concurs. Centralizarea rezultatelor se va face de către juriu. Deciziile finale ale juriului sunt definitive şi de necontestat.

Obligaţiile concurenţilor

 1. Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
 2. Să se prezinte la concurs, dacă a trecut de etapa de preselecţie.
 3. Să semneze contracte de cesionare neexclusivă a drepturilor de autor stabilite de organizator – conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezentul regulament (Pentru concurenţii minori contractele de cesiune neexclusivă a drepturilor de autor se semnează de părinte sau tutore)
 4. Să semneze formularul de înscriere – Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul regulament.
 5. Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

Obligaţiile organizatorului

 1. Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacole necesară desfăşurării concursului.
 2. Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea acesteia.
 3. Acordă „Diplome de participare” pentru toţi concurenţii care intră în concurs.
 4. Cei 10 concurenţi rezultaţi în urma preselecţiei vor beneficia de cazare (în camere duble) şi masă, pentru zilele de 11 şi 12 noiembrie 2011. Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare concurent. Organizatorii nu asigură cazare, masă şi transport pentru părinţi şi însoţitori.
 5. Pentru data de 13 noiembrie 2011, masa şi cazarea vor fi asigurate doar premianţilor participanţi la GALA LAUREAŢILOR, laureaţii având obligaţia să elibereze camerele, cel mai târziu în 14.11.2011, ora 10.00.
 6. Asigură următoarele premii:
 • Premiul I     –   1500 lei
 • Premiul II    –   1000 lei
 • Premiul III–   800 lei
 • Premiul special al Consiliului Judeţean Alba – 500 lei
 • Premiul de popularitate – 500 lei

Se vor oferi, pe lângă premiile în bani, trofee şi diplome. Câştigătorul “Premiul I al festivalului-concurs de muzică folk “Ziua de Mâine” va deschide Gala recitalurilor din prima zi a ediţiei a 8-a.

Detalii suplimentare privind festivalul se pot obţine la tel. 0258813380, int.2221 sau 0735406441

Post Author: Marius Matache

2 thoughts on “Festivalul-Concurs de Muzică Folk “Ziua de Mâine”, Alba Iulia 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.