Festivalul Folkever la editia a 4-a

Cea de a 4-a ediție a Festivalului FolkEver are loc în perioada 13-15 iulie 2012. Festivalul de muzică și poezie capătă acum un caracter internațional, atât prin deschidrea către participanți din alte țări, cât și prin ziua a 3-a a festivalului, ce va avea loc la Cernăuți.

I. OBIECTUL ŞI SCOPUL FESTIVALULUI. Festivalul Folkever este conceput ca o manifestare artistică şi culturală care se adresează tinerilor cantautori de muzică folk și tinerilor poeți din ţară și străinătate. Festivalul are drept scop descoperirea şi promovarea de noi talente interpretative şi de creaţie ale muzicii folk și ale poeziei.

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI. Festivalul Naţional de Muzică Folk și Poezie FOLKEVER, Ediţia a IV-a, se va desfăşura anul acesta în perioada 13, 14, 15 iulie, şi este organizat de către Asociaţia Pentru Cultură şi Solidaritate “Peter Tomaschek”, în parteneriat cu Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, cu sprijinul Primăriei Oraşului Siret şi al Consiliului Local Siret.

Manifestarea va avea două secţiuni:

 • Secţiunea I, “Poezie – creație“;
 • Secţiunea a II-a, care va cuprinde “Concursul de muzică folk” și „Gala Laureaţilor”.

Ordinea intrării în concurs se va decide prin tragere la sorţi. Clasamentul se va realiza pe baza notelor acordate de juriu. În cele trei seri, vor avea loc recitaluri susţinute de nume consacrate ale muzicii folk și tineri cantautori, câștigători ai edițiilor precedente și momente poetice susținute de poeți consacrați și nume tinere din această zonă.

III.CONDIŢII DE PARTICIPARE. Festivalul-concurs „Folkever” se adresează tuturor iubitorilor de muzică folk cu calităţi componistice şi interpretative dar și tinerilor poeți, cu vârsta minimă de 17 ani şi maximă de 35 de ani. Participarea în concurs poate să fie doar individuală.

Secțiunea Muzică folk

În vederea participării, la secțiunea concursului de muzică folk, cei interesaţi vor trimite, până la data de 1 iulie 2012, pe adresa de e-mail: folkever@gmail.com, următoarele:

 • Fişa de înscriere, conform modelului anexat;
 • 2 piese propuse pentru concurs ( creaţii proprii, format mp3, pe e-mail, la adresa specificată mai sus);
 • Copie după cartea de identitate/ pașaport;

Pe baza materialului audio primit, un juriu va preselecta concurenţii.

Secțiunea Poezie

În vederea participării la secțiunea de poezie, cei interesaţi vor trimite, până la data de 1 iulie 2012, pe adresa de e-mail: folkever@gmail.com, următoarele:

 • Un număr de 5 creații personale, tehnoredactate, semnate pe fiecare pagină și apoi scanate; pe fiecare pagină se va trece câte un moto (scris de mână);
 • Un CV al participantului;
 • Copie după cartea de identitate/ pașaport.

Concursul se va desfășura online. Creațiile vor fi dezbătute de un juriu de specialitate. Câștigătorul Trofeului pentru poezie va fi invitat la la Siret, pentru a lua parte la toate acțiunile din cadrul festivalului și își va prezenta creațiile în fața tuturor celor prezenți.

Informaţii suplimentare pot fi furnizate, prin telefon, la numărul 0746/132218 sau la adresa de e-mail folkever@gmail.com, persoana de contact fiind iniţiatorul şi directorul festivalului, Ioan Mateiciuc.

Concurenţilor admişi li se va comunica telefonic rezultatul preselecţiei, până la data de 7 iulie 2012. Prezenţa concurenţilor confirmaţi se va face în ziua de 13 iulie 2012, cel târziu ora 12.00 la Siret. Tuturor concurenţilor li se vor asigura condiţii de masă şi cazare pentru toate zilele de festival .

IV. JURIUL ŞI PREMIILE FESTIVALULUI. Juriul are în componenţa sa personalităţi ale muzicii de gen, iar pentru concursul de poezie, poeți consacrați. Deciziile juriului sunt inatacabile. Juriul preselecţiei se va afla sub directa coordonare a Preşedintelui juriului de concurs. Clasamentele finale sunt confidenţiale şi vor fi făcute publice numai pe scena Galei laureaţilor. Laureaţii care nu vor fi prezenţi la Gala de decernare a premiilor vor fi descalificaţi. Pe baza punctajelor finale, vor fi atribuite următoarele premii:

 • TROFEUL FOLKEVER;
 • Trofeul Folkever pentru poezie;
 • Premiul special al juriului;
 • Premiul de interpretare;
 • Premiul de creaţie (muzică şi text);
 • Premiul ForeverFolk – 10 albume cu muzică folk.

Şi la această ediţie a festivalului pot apărea premii din partea sponsorilor. Valoarea premiilor este cea efectivă, care rezultă după aplicarea coeficientului de impozitare. În funcţie de situaţia concretă, juriul va putea să redistribuie premiile, în cadrul sumelor totale alocate. Premiile vor fi înmânate de către preşedintele juriului, în prezenţa organizatorilor, în cadrul unei festivităţi, care va fi urmată de o Gală a Laureaţilor şi, separat, de recitaluri extraordinare, susţinute de invitaţi. Fiecare participant în concurs va primi o diplomă de participare.

Post Author: Marius Matache

1 thought on “Festivalul Folkever la editia a 4-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.