Festivalul Ziua de Maine 2012 la Alba Iulia

Consiliul Județean Alba organizează în perioada 16-18 noiembrie 2012 cea de a 8-a ediție a Festivalului Concurs de Muzică Folk „Ziua de Mâine”.

Concursul se desfăşoară după cum urmează:

 • 17 noiembrie 2012, ora 16.00 – concurs, Casa de Cultură a Studenților;
 • 18 noiembrie 2012, ora 19.00 – Gala Laureaţilor, Casa de Cultură a Sindicatelor.

Concurentul trebuie să prezinte două piese compoziţii proprii sau în primă audiţie. Versurile pot aparţine liricii universale sau naţionale, pot fi versuri proprii sau populare. Juriul va selecta un număr de 10 concurenţi (interpreţi, grupuri folk) care vor participa la concurs. În cazuri excepţionale organizatorul îşi rezervă dreptul de a mări sau micşora numărul de participanţi la concurs, conform cu ierarhia rezultată din etapa de preselecţie.

Condiții de înscriere la festivalul – concurs Ziua de Maine

Se pot înscrie la concurs, în calitate de interpreţi, duete, grupuri folk, cei care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Vârsta maximă a concurenţilor este de 35 ani, excepţie fac grupurile, unde doar unul din membri poate depăşi vârsta de 35 de ani;
 • Nu au obţinut la nici o ediţie anterioară a Festivalului concurs de muzică folk „Ziua de Mâine” Premiul I;
 • Materialele transmise în vederea preselecţiei constituie dosarul de înscriere şi nu sunt returnabile indiferent de admiterea lor în etapa finală.

Piesele admise în concurs, cât şi înregistrările video/audio din timpul concursului vor fi supuse unor contracte de editare şi cesionare neexclusivă de către organizator, în vederea producerii unui CD (material cu caracter strict promoţional).

Etapa de preselecție

Înscrierea se face pe baza Formularului de înscriere cu toate datele completate, însoţit de CV, copia cărţii de identitate şi de două piese în format MP3 trimise la Consiliul Judeţean Alba prin email la adresa: folkalba@gmail.com, cel mai târziu până la data de 05.11.2012. După etapa de preselecţie, organizatorii vor anunţa concurenţii rămaşi în concurs, cel mai târziu până la data de 12.11.2012.

Notă: Neîndeplinirea sau îndeplinirea incompletă a cerinţelor prezentate în capitolul Etapa de preselecţie dă dreptul organizatorilor de a refuza înscrierea.

Desfășurarea concursului

Concursul festivalului de muzică folk „Ziua de Mâine” se va desfăşura în perioada 17-18 noiembrie 2012, sub formă de spectacol. Condiţiile de prezentare la această fază sunt următoarele:

 • interpreţii (grupurile) folk vor interpreta în concurs cele două piese transmise pentru preselecţie. Piesele vor fi interpretate LIVE;
 • durata fiecărei piese nu trebuie să depăşească 5 minute;
 • toate costurile legate de orchestraţii cad în sarcina concurenţilor;
 • ordinea intrării în concurs se face prin tragere la sorţi şi nu poate fi supusă contestării.

Juriul Festivalului Ziua de Maine

Din juriu fac parte cantautori, reprezentanţi desemnaţi de partenerii media, realizatori radio-tv, ziarişti din presa muzicală, în proporţia stabilită de organizator. Notarea pieselor se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special, imediat după interpretarea piesei în concurs. Centralizarea rezultatelor se va face de către juriu. Deciziile finale ale juriului sunt definitive şi de necontestat.

Obligațiile concurenților

 • Să respecte clauzele regulamentului festivalului;
 • Să se prezinte la concurs, dacă a trecut de etapa de preselecţie;
 • Să semneze contracte de cesionare neexclusivă a drepturilor de autor stabilite de organizator – conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezentul regulament (Pentru concurenţii minori contractele de cesiune neexclusivă a drepturilor de autor se semnează de părinte sau tutore);
 • Să semneze formularul de înscriere – Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

Obligațiile organizatorilor

 • Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacole necesară desfăşurării concursului;
 • Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea acesteia;
 • Acordă „Diplome de participare” pentru toţi concurenţii care intră în concurs;
 • Cei 10 concurenţi rezultaţi în urma preselecţiei vor beneficia de cazare (în camere duble) şi masă, pentru ziua de 17 noiembrie 2012. Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare concurent. Organizatorii nu asigură cazare, masă şi transport pentru părinţi şi însoţitori;
 • Pentru data de 18 noiembrie 2012, masa şi cazarea vor fi asigurate doar premianţilor participanţila GALA LAUREAŢILOR, laureaţii având obligaţia să elibereze camerele, cel mai târziu în 19.11.2012, ora 10.00
 • Asigură următoarele premii:
  • Premiul I – 1500 lei;
  • Premiul II – 1000 lei;
  • Premiul III – 800 lei;
  • Premiul special al Consiliului Judeţean Alba – 500 lei;
  • Premiul de popularitate – 500 lei;
  • Premiul Radio Reîntregirea – 300 lei;
  • Premiul www.folkalba.ro.- regulamentul pentru obţinerea acestui premiu va fi disponibil pe site-ul www.folkalba.ro.
Detalii suplimentare despre festival se pot obține la tel. 0258813380, int. 2221 sau 0735406441.

Post Author: Marius Matache

6 thoughts on “Festivalul Ziua de Maine 2012 la Alba Iulia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.