Concert omagial Adrian Păunescu la Sălişte

Adrian Păunescu declara la un moment dat că “Din punct de ve­dere spi­ri­tual, Mărginimea Si­bi­ului este co­mu­ni­tatea rural ă cea mai puternică din România“. După mai bine de 20 de ani, spiritul Cenaclului Flacăra revine în Mărginimea Sibiului, la Sălişte. Printre cei care vor concerta întru-un spectacol omagial dedicat lui Adrian Păunescu se numără Victor Socaciu, Mircea Vintilă, Cătălin Stepa, George Nicolescu, Emeric Imre, […]