Festivalul National de Folk Chira Chiralina 2012

Consiliul Județean Brăila, prin Centrul de Creație Brăila, organizează în perioada 2 – 4 noiembrie 2012 cea de a 7-a ediție a Festivalului Național de Folk Chira Chiralina. Scopul declarat al festivalului este acela de a descoperi și promova noi talente interpretative și de creație ale muzicii folk, un gen cu tradiție în orașul de pe malul Dunării.

Regulamentul festivalului Chira Chiralina

La înscrierea pentru concurs pot participa toți cetățenii români și străini, rezidenți sau azilanți în România, indiferent de sex și religie. Se pot înscrie în competiție concurenți cu vârsta până în 35 de ani, împlinită în anul în curs. Concursul se desfășoară live. Laureații premiilor I, II și III ai edițiilor precedente nu pot participa la concurs. Concurenții admiși în concurs vor fi stabiliți în urma unei preselecții. Câștigătorii unor competiții de gen din țară, care întrunesc condițiile de vârstă și repertoriu vor fi admiși în concurs fără preselecție, pe baza copiei diplomei de laureat.

Cei care doresc sa se înscrie în concurs vor trimite 3 piese demo în format mp3 pe adresa cult.traditional@gmail.com sau pe CD in format mp3 sau wav pe adresa: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Piața Traian nr. 2, cod 810153, Brăila, Județul Brăila, cel mai târziu la data de 24 octombrie 2012, data poștei. De asemenea, la înscriere, fiecare candidat va trimite:

 • copie după cartea de identitate;
 • un cv personal;
 • 2 fotografii color pe suport digital, în format jpg;
 • nr. de telefon mobil la care să poată fi contactat, adresa e-mail.

Juriul de preselecţie va nominaliza concurenții care vor participa în competiție până la data de 29 octombrie 2012, aceștia urmând a fi contactați telefonic. Fiecare participant selectionat va completa formularul de inscriere, pus la dispozitie de către organizatori; în cazul grupurilor folk acesta va fi completat pentru fiecare membru al trupei.

Înscrierea la Festivalului National de Folk Chira Chiralina Braila, ediția a 7-a, 2- 4 noiembrie 2012, implica acceptul concurentului cu privire la regulamentul Festivalului.

Desfășurarea concursului

În urma preselectiei vor rămâne în concurs 24 concurenți stabiliți de juriul de preselecție. Ordinea intrării în concurs se va decide prin tragere la sorți. Concurenții vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs și repetiții. Clasamentul se va realiza pe baza notelor acordate de juriu, ca medie aritmetică.

Repertoriul

Fiecare concurent va prezenta în concurs două piese, compoziții proprii.

Obligatiile participanților

 • Să respecte prevederile regulamentului festivalului;
 • Să recunoască pe proprie răspundere că piesele interpretate în concurs le aparțin în totalitate din punct de vedere muzical și că au dreptul de folosire al textelor pieselor înscrise în concurs.
 • Să garanteze, pe proprie răspundere, că nu au obligații față de terți, care să se împotrivească, să obstrucționeze îndeplinirea obligațiilor decurgând din acest acord sau să limiteze drepturile cesionate.
 • Sa interpreteze în concurs și în gală, după caz, numai piesele muzicale înscrise în formularul de participare.
 • Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenți.
 • Laureații care nu vor fi prezențila Galade decernare a premiilor vor fi descalificați.

Obligatiile organizatorilor

 • Să organizeze și să pună la dispoziție sala de spectacole, spațiile de repetiție necesare desfășurării festivalului;
 • Să asigure buna desfășurare a preselecțiilor și imparțialitatea acestora;
 • Să anunțe toți candidații înscriși la preselecție de rezultatul acesteia, conform datei limite din prezentul regulament, respectiv 29 octombrie 2012.
 • Să asigure paza și protecția pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetițiilor;
 • Să asigure buna desfășurare a concursului prin interzicerea totală a presei și a fotoreporterilor în culisele scenei, cu excepția celor acreditate;
 • Să asigure condițiile optime membrilor juriului pentru buna desfășurare a jurizării.
 • Să asigure premiile și confidențialitatea lor până la data decernării acestora în Gală.
 • Să asigure masa și cazarea concurenților.

Juriul festivalului Chira Chiralina este alcătuit din personalități ale muzicii de gen, redactori radio, TV, personalități culturale locale. Deciziile juriului sunt inatacabile. Juriul preselecției se va afla sub directa coordonare a Președintelui juriului de concurs. Clasamentele finale sunt confidențiale și vor fi făcute publice numai pe scena Galei Laureaților.

Premiile festivalului Chira Chiralina

 • Marele premiu – 5.000 lei;
 • Premiul I – 2.500 lei,
 • Premiul II – 2.000 lei;
 • Premiul III – 1.500 lei;
 • Premiul pentru cea mai bună creație – 1.000 lei;
 • Premiul pentru virtuozitate instrumentală – 1.000 lei;
 • Premiul special al juriului – 1.000 lei.

Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile. La solicitarea unor sponsori de a oferi premii, organizatorii își rezervă dreptul de a comunica modificări în numărul acestora. Toți concurenții participanți la Festivalvor primi diplome de participare.

Sursa informații

Post Author: Marius Matache

5 thoughts on “Festivalul National de Folk Chira Chiralina 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.