Chira Chiralina 2013

Cea de a 8-a ediție a Festivalului Național de Folk Chira Chiralina 2013 are loc la Casa Tineretului din Brăila, în perioada 1-3 noiembrie, în organizarea Consiliul Judeţean Brăila, prin Centrul de Creaţie Brăila.

Scopul concursului și condițiile de înscriere

Festivalul concurs este un eveniment anual, competitiv organizat de Consiliul Judeţean Brăila, Centrul de Creaţie Brăila, şi are drept scop descoperirea şi promovarea a noi talente interpretative şi de creaţie ale muzicii folk, de continuarea unei importante tradiţii a genului la Brăila. Pe toate durata festivalului vor avea loc recitaluri de muzică folk, prin care tinerii concurenţi vor putea veni în contact cu nume consacrate ale genului, întâlniri cu producători muzicali şi un târg de muzica şi carte, unde vor avea loc lansări de albume discografice.

La înscrierea pentru concurs pot participa toţi cetăţenii români şi străini, rezidenţi sau azilanţi în România, indiferent de sex şi religie. Se pot înscrie în competiţie concurenţi cu vârsta până în 35 de ani, împlinită în anul în curs. Concursul se desfăşoară live. Laureaţii premiilor I, II şi III ai ediţiilor precedente nu pot participa la concurs. Câştigătorii unor competiţii de gen din ţară, care întrunesc condiţiile de vârstă şi repertoriu vor fi admişi în concurs fără preselecţie, pe baza copiei diplomei de laureat.

Preselecţia festivalului Chira Chiralina 2013

 • Pentru participarea la concurs vor fi desemnaţi concurenţii, interpreţi individuali sau grupuri folk, în urma preselecţiei, ce va avea loc până în data de 23 octombrie 2013.
 • Concurenţii vor trimite 3 piese demo în format mp3 pe adresa cult.traditional@gmail.com sau pe CD in format mp3 sau wav pe adresa: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Piata Traian nr. 2, cod 810153, Braila, Judetul Braila, cel mai târziu la data de 21 octombrie 2013, data poştei.
 • La înscriere, fiecare candidat va trimite:
  1. copie după cartea de identitate;
  2. un CV personal;
  3. 2 fotografii color pe suport digital, în format jpg;
  4. numărul de telefon mobil la care să poată fi contactat, adresa e-mail.
 • Juriul de preselecţie va nominaliza concurenţii care vor participa în competiţie până la data de 25 octombrie 2013.

Candidatii admişi în urma preselecţiei, vor fi anuntaţi telefonic în data de 25 octombrie 2013. Fiecare participant selecţionat va completa formularul de înscriere, pus la dispoziţie de către organizatori; în cazul grupurilor folk acesta va fi completat pentru fiecare membru al trupei. Înscrierea la Festivalul National de Folk Chira Chiralina Brăila, ediţia a 8-a, 1- 3 noiembrie 2013, implică acceptul concurentului cu privire la regulamentul Festivalului.

Desfăşurarea concursului

Chira Chiralina 2013În urma preselecţiei vor rămâne în concurs un număr de 24 concurenţi stabiliţi de juriul de preselecţie. Ordinea intrării în concurs se va decide prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii. Clasamentul se va realiza pe baza notelor acordate de juriu, ca medie aritmetică. Fiecare concurent va prezenta în concurs două piese, compoziţii proprii.

Obligaţiile participanţilor

 • Să respecte prevederile regulamentului festivalului;
 • Să recunoască pe proprie răspundere ca piesele interpretate în concurs le aparţin în totalitate din punct de vedere muzical şi că au dreptul de folosire al textelor pieselor înscrise în concurs.
 • Să garanteze, pe proprie răspundere, că nu au obligaţii faţă de terţi, care să se împotrivească, să obstrucţioneze îndeplinirea obligaţiilor decurgând din acest acord sau să limiteze drepturile cesionate.
 • Să interpreteze în concurs şi în gală, după caz, numai piesele muzicale înscrise în formularul de participare.
 • Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi.
 • Laureaţii care nu vor fi prezenţi la Gala de decernare a premiilor vor fi descalificaţi.

Obligaţiile organizatorilor

 • Să organizeze şi să pună la dispoziţie sala de spectacole, spaţiile de repetiţie necesare desfăşurării festivalului;
 • Să asigure buna desfăşurare a preselecţiilor şi imparţialitatea acestora;
 • Să anunte toţi candidaţii înscrişi la preselecţie de rezultatul acesteia, conform datei limite din prezentul regulament, respectiv 25 octombrie 2013.
 • Să asigure paza şi protecţia pe toata durata festivalului, inclusiv pe timpul repetiţiilor;
 • Să asigure buna desfăşurare a concursului prin interzicerea totala a presei şi a fotoreporterilor în culisele scenei cu exceptia celor acreditate;
 • Să asigure condiţiile optime membrilor juriului pentru buna desfăşurare a jurizării.
 • Să asigure premiile şi confidenţialitate lor până la data decernării acestora în Gală.
 • Să asigure masa şi cazarea concurenţilor.

Juriul festivalului Chira Chiralina 2013 are în componenţa sa personalităţi ale muzicii de gen, redactori radio, TV, personalităţi culturale locale. Deciziile juriului sunt inatacabile. Juriul preselecţiei se va afla sub directa coordonare a preşedintelui juriului de concurs. Clasamentele finale sunt confidenţiale şi vor fi făcute publice numai pe scena Galei laureaţilor.

Premiile festivalului Chira Chiralina 2013

 • Marele premiu – 5.000 lei;
 • Premiul I – 2.500 lei;
 • Premiul II – 2.000 lei;
 • Premiul III – 1.500 lei;
 • Premiul pentru cea mai buna creatie – 1.000 lei;
 • Premiul pentru virtuozitate instrumentala – 1.000 lei;
 • Premiul de popularitate – 1.000 lei.

Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile. La solicitarea unor sponsori de a oferi premii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a comunica modificări în numărul acestora. Toţi concurenţii participanţi la Festival vor primi diplome de participare.

Contact organizatori: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, Telefon: 0239.614710, 0723.214.657, e-mail cult.traditional@gmail.com sau maria.puscaciu@yahoo.com

zp8497586rq

Post Author: Marius Matache